JABSCO pompy z elastycznym wirnikiem
 
 
 
 
Model pompy 282x0 283x0 284x0 285x0 286x0
Rozmiar 40 80 200 370 500
Sposób montażu stopki wał stopki wał stopki wał stopki wał stopki wał
Przyłącza      (mm)
                       (cale)
25
1
25
1
25
1
25
1
38
1 ½ 
38
1 ½ 
50
2
50
2
63
2 ½
63
2 ½
Wydajność  max.
(l/min)
58 58 128 128 225 225 365 365 500 500
Ciśnienie max.
(bar)
3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 3 3 4 4
Obroty max.
(obr/min)
2500 2500 2500 2500 1800 1800 1500 1500 1500 1500
Ciężar (kg)
pompa z wolnym wałem
2,9 2,5 4,4 3,5 9,1 6,6 14,7 10 22 15
Temp. Neopren  ( oC)
Temp. EPDM ( oC)
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
65
120
Lepkość  (cP) 1….50.000
 
Pompy samozasysające przeznaczone do produktów o niskiej jak i wysokiej lepkości, żeli lub past. Przesyłają miękkie lub twarde cząstki stałe uszkadzając je w niewielkim stopniu. Przepływ medium jest stabilny i całkowicie bezpulsacyjny pozwalając na przesył mediów delikatnych i wrażliwych na ścinanie.

Prezentacja pomp ze elastycznym wirnikiem Jabsco >>
Jabsco – broszura ogólna >>