WILDEN Oryginal seria metalowa
 
 
Model pompy P025 PX1
  PX2
PX4 PX8 PX15 PX20
Maksymalna wydajność 18 lpm 56 lpm 140 lpm 363 lpm 673 lpm 918 lpm 1211 lpm
Maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza 8,6 Bar 8,6 Bar 8,6 Bar 8,6 Bar 8,6 Bar 8,6 Bar 8,6 Bar
Maksymalna więlkość cząstek stałych 0,4 mm 1,6 mm 4,8 mm 6,4 mm 6,4 mm 9,5 mm 35 mm
Przyłącze sprężonego powietrza 3 mm (18") 13 mm (12") 13 mm (12") 19 mm (34") 19 mm (34") 19 mm (34") 19 mm (34")
Przyłącze ssawne 6 mm (14") 13 mm (12") 25 mm (1") 138 mm (112") 51 mm (2") 76 mm (3") 102 mm (4")
Przyłącze tłoczne 6 mm (14") 13 mm (12") 19 mm (34") 32 mm (114") 51 mm (2") 76 mm (3") 102 mm (4")